PMI-Project Management Institute

Acceptus konsulter certifieras inom PMI

PMI grundades 1969 och är världens ledande organisation för personer som är intresserade av professionell projektledning. PMI representerar idag ca 500,000 medlemmar och PMP:er (Project Management Professional) i 180 länder. Syftet med PMI är att utveckla projektledning, sprida information samt skapa kontaktytor för projektledning.

Projekt blir allt mer väsentligt för företag och organisationer och det ställs höga krav på professionella projektledare. Läkare, sjuksköterskor, advokater m.fl. har sin legitimation och auktorisation för att skilja dem från lekmän, motsvarande legitimation behövs även för projektledare.

De ledande projektledarorganisationerna och företagen i Sverige har accepterat den certifiering av projektledare som kan erhållas genom Project Management Institute (PMI).

Alla Acceptus konsulter deltar för tillfället i en preparandkurs för att efter denna kurs kunna PMP-certifiera sig via PMI.

Läs mer om PMI och blir gärna medlem du också.

Taggar: Projektledare