Nyhetsbrev september 2013

Ledarskap i förändring - Strategiskt ledarskap

Vi är beredda att snabbt ändra vårt beteende om det ger oss vinster i tid, kvalitet och effektivitet. Idag "googlar" vi för att få svar direkt. Men hur gjorde vi förut?

Jag minns hur jag använde Gula Sidorna när jag letade efter ett telefonnummer för att ringa och få mer information om en specifik tjänst och dess pris. Idag söker jag på nätet och kan själv jämföra priser och tjänster som erbjuds. Utvecklingen har skett utan att jag specifikt har efterfrågat den, men nu när den finns använder jag den.

Inom hälso- och sjukvården finns det många möjligheter till utveckling, samtidigt som systemet i de fall det är hierarkiskt, har svårare att anpassa sig till behovet av förändringar. Vi upplever idag att vi har ett stort behov av det kommunikativa ledarskapet. Detta är en direkt följd av den höga förändringstakten. I takt med att allt sker snabbare behöver vi kommunicera budskapet. En viktig fråga varje chef och ledare bör ställa sig är: rapporterar jag på möten snarare än att accelerera förändringen?

Det är viktigt att kommunicera visionen, visualisera det tänkta resultatet och att ständigt upprepa detta. För att få upp hastigheten och uppnå bästa resultat i genomförandet av förändringar behöver vi arbeta parallellt och samarbeta över verksamhetsgränserna. Behovet uppstår då av att arbeta i nätverk. I ett nätverk ges möjlighet att vara aktiva, ha nära samarbeten och skapa samverkande kompetenser när det behövs.

Allt detta är lätt att beskriva, men svårare att uppnå. Mycket beror förstås på hur verksamheten är organiserad, men det mest avgörande är till sist ledarskapet. Hur arbetar du med strategiska frågor? Hur kommunicerar du visionen av ett förändringsarbete som ska genomföras? Hur mycket samverkar du och söker samverkande kompetenser över verksamhetsgränserna för att snabbare nå målet?

Frågorna är många, och svaren behöver diskuteras ledare emellan. Jag inbjuder dig därför att närvara vid Acceptus kommande frukostmöte den 12 sept. Då kommer jag att prata om varför strategi för ledare, oavsett nivå i en organisation, är viktigt i förhållande till framtidens hälso- och sjukvård.

Hoppas att vi ses den 12/9. För anmälan.

Med vänlig hälsning

Anette Cederberg
VD Acceptus

Taggar: Ledarskap, Hälso- och sjukvård, Nyhetsbrev