Nyhetsbrev oktober 2013

Ledarskap i förändring - Hållbart ledarskap

Att hantera både sin arbetssituation och sitt privatliv samt ligga på en tillfredställande stressnivå är för de flesta önskvärt. Acceptus och SOLARIS specialisttjänster har utarbetat, Utvecklingsprogram för Ledare i Vården - ULV, som handlar om att både kunna njuta av glädjen i ett framgångsrikt ledarskap och samtidigt ha ett harmoniskt privatliv.

Det är fortfarande möjligt att anmäla sig till programmet som börjar den 5 november 2013. Det går även bra att föranmäla sig till kommande program som går av stapeln den 30 september 2014.

Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet genomförde år 2008 en forskningsstudie inom byggbranschen. Syftet med studien vara att identifiera aspekter i chefers ledarskap som kan främja låg/optimal stressnivå och god hälsa såväl hos cheferna som hos medarbetarna, samtidigt som produktiviteten skulle främjas. Sex faktorer identifierades som skulle kunna skapa förutsättningar att uppnå syftet och därigenom skapa ett hållbart ledarskap:

  • Chefen är mer fysiskt ute i produktionen/verksamheten
  • En väl fungerande kommunikation med medarbetarna
  • Erfarenhet, praktisk kunskap och god kännedom om arbetsprocessen
  • Administrativ och juridisk kompetens
  • Skapa förtroende, trygghet, förmedla visioner, handlingskraft och beslutsmässighet
  • Effektiv delegering

Slutsatsen och rekommenderad åtgärd var att satsa på ett ledarutvecklingsprogram som skulle innehålla teman med ämnen om bl.a. stress, hälsa, chef-/ledarskap. Programmet skulle genomföras via erfarenhetsutbyte mellan chefer, under handledning, med föreläsningar och gruppträffar under ett års tid. Målet var att möjliggöra ett hållbart ledarskap.

Målet med utvecklingsprogrammet var även att det skulle ge ökad självkännedom, praktisk självsäkerhet och leda till utvecklande ledarskap, vilket i sin tur skulle underlätta effektiv delegering och möjliggöra lägre stress. Mycket talar även för att detta skulle skapa förutsättningar för förbättrad lönsamhet.

Med vänlig hälsning

Anette Cederberg
VD Acceptus

Taggar: Ledarskap, Utbildning, Nyhetsbrev