Nyhetsbrev november 2013

Ledarskap i förändring - Modernt ledarskap skapar friska medarbetare

Vad är det som driver oss och gör att vi strävar efter att bli bättre på det vi gör?
Yrkeslivet erbjuder oss utmaningar och vi antar dessa med ambitionen att göra ett bra jobb. Vi kan till och med tillfälligt ställa upp och arbeta över vår kapacitet om det är mycket att göra.

Men vad händer med oss om det ständigt är mycket att göra? Om det är otydligt hur vi ska prioritera? Om nya arbetsuppgifter tillkommer som vi inte anser att vi hinner med? Jo vi reagerar. Först mår vi dåligt för att vi inte hinner göra det vi borde, därefter övergår det till stress. Oron följer med oss hem efter jobbet, vi får kanske sämre sömn. Vi blir inte av med den där otillräcklighetskänslan. Det går ibland så långt att vi måste vara sjukskrivna för att kunna återhämta oss.

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar. Med en förändrad arbetssituation kan sjukskrivningar förhindras, enligt hjärnforskaren Marie Ryd, doktor i medicinsk vetenskap. Med utgångspunkt från kognitiv neurovetenskap anser Marie Ryd att en bra chef är avgörande för hälsan.

Enligt en studie där man tittat närmare på civilekonomer, som generellt har låga sjuktal, finns ett samband mellan gott ledarskap och god hälsa. I studien ingick 6000 civilekonomer. Bland de som svarat att de är missnöjda med chefen har 12 % sjukskrivit sig mer än två veckor.

Vad är det då man är missnöjd med? Otydliga mål, konflikter och bristande dialog med chefen. Studien visar på missnöje med ledningen, arbetsbelastningen och den psykosociala miljön. Allt detta sammantaget resulterar i stress som i sin tur leder till sjukskrivningar.

Slutsats, chefen och ledarskapet är viktigt för att främja en god arbetsmiljö. Vi är sociala individer som vill ha gemenskap och meningsfulla arbetsuppgifter. Vi vill vara med och påverka, föra en dialog med chefen samt delta i prioriteringar.

Alla undersökningar pekar åt samma håll, vi behöver beröm när vi gör ett bra jobb. Att växa genom befogenheter gör att vi trivs. Låt det moderna ledarskapet, som satsar på hälsan, bli ett hållbart nyårslöfte till medarbetarna.

Med vänlig hälsning

Anette Cederberg
VD Acceptus

Taggar: Ledarskap, Nyhetsbrev