Nyhetsbrev mars

Ledarskap i förändring - Teamutveckling

"BT Global Challenge Round the World Yacht Race" är världens tuffaste segling, seglingen tar 10 månader och det uppstår tuffa utmaningar under hela färden.

Det har genomförts en forskningsstudie med fokus på skepparnas ledarskapsförmåga och vad i ledarskapet som hade störst betydelse när skepparen skulle leda teamen genom seglingen. Forskningsstudiens resultat:

  • Teamutveckling är nödvändig för att uppnå hög prestationsförmåga i teamet
  • Det är av stor vikt att komma överens om gällande målsättningar
  • Feedback är viktigt för att uppnå mål
  • Teamet behöver guidning genom svåra situationer
  • Ledaren måste förstå gruppdynamiken i teamet

För att överhuvudtaget lyckas att leda ett team genom seglingen är teamutveckling den viktigaste förberedelsen. Teamutveckling är nödvändigt för att skepparen ska lära känna och ta del av varje besättningsdeltagares kunskaper innan seglingen börjar. Enbart själva teamutvecklingen visade sig vara en viktig motivation i sig, och man lärde sig framförallt mycket genom att ge varandra feedback.

När vi förbereder oss för förändring i en verksamhet, finns det ett stort behov av teamutveckling. Om vi förbereder oss och definierar vad som motiverar teamet så är chansen större att förändringsarbetet lyckas.

Acceptus använder sig av ett verktyg för teamutveckling som heter Orangino Work. Verktyget består av en box med material som skapar en öppen dialog med kontinuerlig interaktiv feedback. Orangino Work ökar medarbetarnas engagemang och ansvarstagande, samtidigt som effektiviteten i samarbetet förbättras.

Den 9 april bjuder Acceptus in till vårt tredje frukostseminarium. Vi kommer då att presentera verktyget Orangino Work samt berätta om våra erfarenheter av att använda verktyget. För mer information eller anmälan, kontakta oss.

Med vänlig hälsning

Anette Cederberg
VD Acceptus

Taggar: Ledarskap, Teamutveckling, Nyhetsbrev