Nyhetsbrev maj

Ledarskap i förändring - Hierarkiska strukturer kan hindra medarbetarnas utvecklingsidéer

Inom varje organisation finns ett ständigt behov av att utveckla och effektivisera verksamheten, samt att anpassa sig till omvärldens krav på förbättringar. De anställda är resurser som genom sina idéer och drivkrafter hittar lösningar som leder till ett bättre genomförande av arbetsuppgifter. Hierarkiska strukturer kan dock utgöra ett hinder för att tillvarata anställdas idéer.

Exempel: en person arbetar på en enhet och hör talas om att de på en annan enhet har löst problem genom att anamma ett arbetssätt som underlättar det dagliga arbetet. Första steget är att ta upp förslaget med sina arbetskamrater, för att därefter gå till chefen och föreslå ett förändrat arbetssätt, med motiveringen att det underlättar arbetssituationen. Är det då självklart att chefen säger ok till förslaget? I de bästa av världar skulle svaret vara ja. Men om det inte finns ett samarbete mellan cheferna på de olika enheterna är det sannolikt att chefen vill veta mer innan förslaget går igenom.

Problemet i den hierarkiska strukturen är att enheterna är isolerade från varandra. Varje enhet arbetar oberoende av varandra med att effektivisera verksamheten och har därmed skapat sin egen infrastruktur. Detta har resulterat i att utrymmet för innovation genom personalens idéer tryckts undan, det finns helt enkelt inte tid.

Situationen ovan låter hopplös, men det finns lösningar, i alla fall enligt Nancy Dearman, Chief Executive Officer at Kotter International. Nancy Dearmans råd för att tillvarata medarbetarnas idéer är att uppmuntra dem att komma med idéer. Efterfråga om de känner till hur andra har löst liknande problem som finns inom enheten. Uppmana medarbetarna att dela information utanför den egna enheten.

Som chef anser jag att det är viktigt att vara tydlig med målsättningen för hela organisationen, inte bara den egna enhetens mål, medarbetarna ser då lättare helheten i vad organisationen vill åstadkomma. Uttala ditt stöd och skapa förutsättningar för medarbetarna att röra sig mellan enheter för att fånga upp nya idéer. Som chef får du då aktiva medarbetare som genom sina idéer ökar kreativiteten och hittar lösningar tillsammans. Det viktigaste du som chef måste göra är att se till att medarbetarna får utrymme, beröm, uppmuntran till fler initiativ samt att lyfta upp goda exempel som genomförts.

Lycka till i framtida förändringsarbeten.

Med vänlig hälsning

Anette Cederberg
VD Acceptus

Taggar: Ledarskap, Nyhetsbrev