Hur utvecklas ett effektivt och hållbart arbetsteam?

Vid ett seminarium hos företaget Grant Thornton om den privata vård- och omsorgsmarknaden beskrevs flera utmaningar för den svenska vård- och omsorgssektorn. En av dessa utmaningar är att antalet sjukskrivna ökar för tredje året i rad. Ökningen är främst orsakad av psykisk ohälsa speciellt bland kvinnor och individer i medelåldern.

En implikation för marknaden är krav på förbättrat ledarskap där jämställdhet och lika villkor måste sättas i fokus. Enligt företaget McKinseys studier har vård- och omsorgsbranschen mindre bra och utvecklade modeller för målstyrning och feedback. De ger också förslag på att utveckla nuvarande chefsprogram.

Vi på Acceptus ser vikten av ett gott ledarskap och hur betydelsefullt det är för en verksamhet. En del av ledarskapet är att skapa effektiva och hållbara arbetsteam. Arbetsteam kan fungera väldigt bra, mediokert eller så kan de fungera mindre bra. Oavsett nivå kan ett arbetsteam alltid utvecklas till något ännu bättre.

Vilka möjligheter finns det att ta reda på hur bra ett arbetsteam fungerar? Vi har med framgång använt ett effektivt verktyg för teamutveckling, Orangino Work. För att utveckla Orangino Work pågår en studie på Linköpings universitet, du kan läsa mer om detta i föregående nyhetsbrev.

Tveka inte att kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur ni kan komma vidare med teamutveckling inom er egen verksamhet.

Med vänlig hälsning

Johan Möllborg
Konsult Acceptus

Taggar: Teamutveckling, Nyhetsbrev