Full aktivitet på Acceptus frukostseminarium

Acceptus tackar alla som deltog på vårt tredje frukostseminarium. Även detta seminarium blev mycket intressant och ledde till många bra diskussioner.

Under mötet fick alla deltagare prova på att använda sig av Orangino Work, ett verktyg som du kan använda i ditt ledarskap för teamutveckling. Möjligheten gavs att anmäla sitt intresse för ytterligare information kring Orangino Work. Kontakta gärna oss på Acceptus om du vill veta mer om verktyget.

Taggar: Teamutveckling, Seminarium