Datainspektionen granskar alla landstings journalhantering

Datainspektionen granskar samtliga landsting, inga fler "journalintrång" baserade på organisatoriska misstag eller slarvigt genomförda kontroller. Alla vårdgivare ska kunna visa upp trovärdiga kontrollprocesser och verktyg för sin journalhantering. Man ska också kunna visa på att arbetstagare inte erhåller för mycket information av misstag via sina behörigheter. Det ska finnas framtagna behovs- och riskanalyser samt inte minst riktlinjer som beskriver vad som är obehörig åtkomst.

Det åligger samtliga vårdgivare att genomföra regelbundna kontroller av journalöppningar. För er som arbetar med TakeCare kan SALA- Systematisk Automatiserad LoggAnalys, användas. SALA är ett verktyg för att göra kontrollarbetet säkert, snabbt och enkelt. Vid en undersökning inom primärvården visade det sig att merparten lägger ner mindre än 30 minuter per månad på kontrollarbete genom att använda SALA. SALA är kostnadsfritt och är integrerat i TakeCare.

Inom Acceptus har vi lång erfarenhet av att arbeta med informationssäkerhet inom bland annat patientsäkerhetsfrågor och journalhantering. Vi erbjuder utbildningar inom SALA och kan i samband med denna erbjuda er genomgång av era behörighetsprofiler och se till att ni får de dokument och processer på plats som Datainspektionen eftersträvar.

Önskar ni boka en separat kurs hos er, kontakta oss eller ing oss på telefonnummer 08-411 36 85.

Med vänlig hälsning

Hans Cederberg
Partner Acceptus

Taggar: Informationssäkerhet, Utbildning, Nyhetsbrev