Att uppfylla PDL gällande journalslagningsloggar

Att vi inte får läsa patientjournaler utan anledning, inte ens vår egen, vet troligen alla som arbetar med vård och omsorg idag. Ändå ser vi återkommande rapporter, tidningsartiklar och domslut som rör just detta. Varför är det då så att det öppnas otillåtna journaler ute i verksamheterna? Ledningen för enheterna gör ju regelbundna kontroller, eller hur?
Enbart i Stockholm görs miljontals journalöppningar varje månad och med utgångspunkt från detta är risken att mörkertalet är stort vad gäller otillåtna journalöppningar.

ENLIGT KAP 4, §3 PATIENTDATALAGEN

"En vårdgivare ska se till att åtkomst till sådana uppgifter om patienter som förs helt eller delvis automatiserat dokumenteras och kan kontrolleras. Vårdgivare ska göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter".

För att på ett trovärdigt sätt uppfylla lagstiftarnas intentioner med " systematiska och återkommande kontroller", måste någon typ av datorstöd användas. Ni som arbetar med TakeCare har ett sådant stöd integrerat i journalsystemet, nämligen SALA-Systematisk Automatiserad LoggAnalys.

SALA har tagits fram av landstinget i Stockholm och dess TakeCare-förvaltning. Systemet är kostnadsfritt att använda för vårdgivare med vårdavtal och är mycket enkelt att komma igång med. Systemet är helt transparent och det går inte att styra systemet så att vissa personer eller grupper undviks, utan samtliga användare med TakeCare-behörighet medverkar.

Vi på Acceptus har genom våra interimsuppdrag kommit i kontakt med SALA och erbjuder nu utbildning i systemet för privata vårdgivare. Vi handleder er i uppstarten och ser till att ni förstår vad som bör göras i de olika uppkomna situationerna. Det positiva med att införa SALA är att antalet felaktiga journalöppningar i det närmaste upphör då personalen förstår att möjligheten till att just min journalöppning blir granskad ökar väsentligt.

70 % av användarna av SALA lägger ner mindre än 30 minuter per månad på analysarbetet. För att uppnå samma resultat med manuellt arbete krävs många timmars arbete och det är det ingen som gör i realiteten.

Med vänlig hälsning

Hans Cederberg
Partner Acceptus

Taggar: Informationssäkerhet, Utbildning, Nyhetsbrev