Stockholms läns landsting och Acceptus tecknar ramavtal

Stockholms läns landsting och Acceptus har tecknat ramavtal inom delområdena: Chefer inom administration och Chefer inom HR. Ramavtalet sträcker sig till 2014. Acceptus tackar för förtroendet.

Om du har frågor får du gärna kontakta oss.

Taggar: Interimschef, Hälso- och sjukvård, Ramavtal