Stockholms HandelskammarExpo

Acceptus deltog på Stockholms HandelskammarExpo. Det var mycket intressant och lärorikt att möta olika branscher, kandidater och presumtiva kunder.