Nyhetsbrev oktober 2012

Att leda i förändring

Acceptus bjöd in till ett frukostseminarium den 25 september. Drygt 60 chefer mötte upp och lyssnade på ämnet, Att leda i förändring. Stämningen var hög i lokalen och frukosten avnjöts under föredraget. Med ett så stort gensvar kommer Acceptus att återkomma med ytterligare frukostseminarium framöver. Ämne, tid och plats annonseras på Acceptus hemsida och i gruppen Chef- och ledarskap i sjukvården på LinkedIn.

Det finns studier som pekar på att 70 % misslyckas med att leda en förändring i mål. Därför finns det all anledning att ställa sig frågan hur den siffran kan minskas. John P Kotter har genomfört många studier i ämnet förändringsledning, på engelska Change management. Kotter menar att det finns åtta viktiga steg att arbeta utifrån för att lyckas med en förändring. 

Varför är det så svårt att leda och driva förändringar?

Främst beror det på att vi reagerar olika när en förändring ska genomföras. Handlar förändringen om att vi ska utföra en arbetsuppgift på ett nytt sätt, då klarar vi oftast av förändringen utan att vi upplever den alltför stor. Men i de fall förändringen är osammanhängande och berör såväl arbetsuppgift som arbetsförhållande reagerar vi med ökad stress.

Sjukvården står inför stora utmaningar. Hierarkier fungerar inte längre, det strategiska arbetet kan inte längre utföras i den högsta ledningen. Därför måste chefer på olika nivåer arbeta både strategiskt och operativt. Två författare, Kaplan & Kaiser (2003), har genomfört studier om hur de ser på det framtida ledarskapet. De har kommit fram till slutsatsen att en ledare måste vara mångfacceterad. "En mångfacceterad ledare har förmåga att anpassa sitt beteende på ett skickligt sätt och tillämpa den rätta taktiken till graden av rådande omständighet". Med detta menar författarna att en ledare måste ta hänsyn till omvärldens krav och omsätta dessa krav såväl i det strategiska- som i det operativa arbetet.

Fortsätt att följa oss i gruppen Chef- och ledarskap i sjukvården på LinkedIn, där kan du diskutera ledarskap ur olika perspektiv.

Med vänlig hälsning

Anette Cederberg
VD Acceptus

 

Taggar: Ledarskap, Hälso- och sjukvård, Nyhetsbrev