Nyhetsbrev augusti 2012

Hur kommer din organisation att drabbas av kommande generationsväxling?

Före sommaren gavs möjligheten att på LinkedIn, inom gruppen Chef- och ledarskap i sjukvården, besvara en enkät om hur din organisation arbetar med förberedelserna inför kommande generationsväxling. Enkäten var en del av en studie av Josefin Kernell vid Umeå Universitet. Studien handlar om organisationers förebyggande åtgärder för att minska eventuella negativa effekter som generationsväxlingen kan medföra.

Sammanfattning av studien

Studien har undersökt hur chefer upplever att generationsväxlingen kommer att påverka organisationen i framtiden, vilka förutsättningar det finns för att skapa god kunskapsöverföring över generationsgränserna, samt vilka förebyggande åtgärder som behövs för att säkra den äldre generationens erfarenhetsbaserade kompetens inom en organisation.

Studien visar att chefer har en uppfattning om att generationsväxlingen kommer att påverka dem i någon form och att det är viktigt att förbereda sig och hitta förebyggande åtgärder för att uppnå framgångsrik kunskapsöverföring.

Det viktigaste för en god kunskapsöverföring anses vara:

  • Teambuilding aktiviteter
  • Arbetsgrupper
  • Workshops
  • Att möjligheten ges för samtliga generationer att avancera

Det framkommer i studien att det finns ett ålderstänkande som innebär att de äldre har sämre möjligheter att avancera än de yngre samt att de äldre inte har samma vilja att avancera.

Vidare framkommer det att cheferna anser att medarbetare från olika generationer kräver olika ledarstilar, vilket anses bero på generationers skilda värderingar i yrkeslivet. Den äldre generationen vill ha struktur och delegerande ledarskap medan den yngre generationen kräver mycket feedback i form av återkoppling och i högre grad bekräftelse på bra utfört arbete. Ledarstilen skulle med utgångsläge från detta i större utsträckning behöva utgå från individens värderingar.

Sammanfattningsvis lyfter studien fram riskerna med att inte förbereda sig för kommande generationsväxling.

Med vänlig hälsning

Anette Cederberg
VD Acceptus

 

Taggar: Ledarskap, Nyhetsbrev