Informationssäkerhet i vården, inte enbart kryptering

Anette Cederberg föreläser på mässan Medicinteknik & medicinsk IT, Malmö

Lyssna till ett seminarium om informationssäkerhet i vården. Anette Cederberg kommer att berätta om erfarenheter från arbetet med att göra det möjligt för användare att följa patientdatalagen. Hur arbetet bedrivits, vilka resultat som uppnåtts hittills, och vad som kvarstår av arbetet.

Speakers Corner 23/5 Kl. 9.30
Anette Cederberg, VD, Acceptus AB     

Taggar: Informationssäkerhet, Seminarium