Framgångsrik stresshantering, Anette Cederberg

Anette Cederberg intervjuad, värderingarna utgör grunden

Hur har ni gjort för att minska stressen?
Acceptus AB är ett företag som befinner sig i en tillväxtfas. Under denna fas är det mycket viktigt att arbeta med våra värderingar. För att alla anställda ska kunna stå för och känna sig bekväma med värderingarna har vi utarbetat dessa tillsammans. Det är viktigt att alla känner en delaktighet i att förstå sambandet man är i. Att som anställd känna en trygghet, en fast punkt i sitt företag och även kunna påverka. Jag tar mig alltid tid till att sätta mig ner med mina anställda när de känner behov av detta. Genom mitt coachande ledarskap ger jag medarbetarna stöd. Både det gemensamma värderingsarbetet och mitt coachande ledarskap förbereder de anställda inför att arbeta självständigt som konsult hos kund.

Hur har ni utarbetat värderingarna?
Vi har utarbetat dem på våra planeringsdagar som vi har två gånger per år. Vi har då suttit i grupperingar och diskuterat tillsammans vad vi står för som företag. Sedan pratar vi också om våra värderingar på möten. Företaget befinner sig i en tillväxtfas och de medarbetare som arbetar här nu är med och formar företaget. Nya medarbetare kommer sedan fasas in i det som vi gemensamt har tagit fram. Men vi kommer alltid att jobba med värderingarna, det är inget arbete som tar slut. Värderingarna utgör grunden i företaget.

Hur coachar du dina medarbetare?
En konsult som har ett uppdrag hos kund är ansvarig för arbetsuppgifterna och är också ansvarig för att komma överens med kunden om hur arbetet ska ske. Jag träder in när avtalet ska skrivas. När diskussionerna med kunden pågår brukar jag träffa konsulten som då kan berätta för mig om han eller hon är osäker på något. Jag kan bidra med min erfarenhet men framför allt frågar jag "hur löser du den här diskussionen på bästa sätt?". Många kunder är inte vana vid att arbeta på det här sättet. De brukar ringa konsultchefen eller vd istället för att komma överens direkt med konsulten. Men jag tycker att diskussionen och besluten ska tas på plats. Här är värderingarna viktiga utgångspunkter. Konsulterna växer när de får nya uppgifter som de själva har varit med och diskuterat fram istället för att få ett
uppdrag tilldelat sig. Beroende på kundernas önskemål går det inte alltid att jobba så här. Vårt arbetssätt innebär därmed mycket kommunikation runt värderingar.

Vilka resultat har du sett?
En kombination av att vi tillsammans har skapat företagets grunder och värderingar och den tid jag lägger på ett coachande ledarskap medför att de anställda känner minskad stress ute på sina uppdrag. De växer, tar ansvar och bidrar till gruppens och företagets utveckling, och vårt varumärke. De känner en trygghet genom att de kan luta sig tillbaka på företagets värderingar. Vetskapen om att de alltid kan vända sig till mig för att få stöd och råd gör att de känner ett lugn när de arbetar hos kund.

Taggar: Ledarskap