Acceptus är nu medlemmar av SIS TK 513

I början av 2007 påbörjade ISO arbetet med att ta fram en internationell standard om psykologiska bedömningsmetoder. Experter från mer än 16 länder representerande professionella psykologorganisationer, forskningsinstitut, testföretag, rekryteringsföretag m.fl. har deltagit i utformningen av standarden.

Den färdiga standarden SS-ISO-10667 Bedömningstjänster i arbetslivet, publicerades i december 2011. Målgrupp för standarden är samtliga involverade i bedömningar (assessments) av personer i arbetsrelaterade sammanhang.

I och med att standarden nu är klar har, Nätverket för ISO 10667, etablerats för att följa upp standardens mottagande samt samla erfarenheter kring användningen av standarden.

Acceptus hoppas att som medlem kunna bidra till att ISO-standarden möjliggör och utvecklar kvalitet inom bedömningsmetoder i arbetslivet.

Läs mer på SIS, Swedish Standards Institute.