Landstinget i Uppsala län har tecknat ramavtal med Acceptus

Landstingets alla enheter i Uppsala län har nu möjligheten att köpa in Acceptus tjänster inom omställning och karriärväxling. Vi på Acceptus är tacksamma för förtroendet.

Acceptus erbjuder seniora konsulter från hälso- och sjukvården inom områden såsom coachning och rådgivning. Rådgivningen innefattar bland annat coachningssamtal gällande jobbsökning, karriärmål, att skriva handlingsplaner och ansökningshandlingar. Rådgivningen handlar även om att mobilisera individens resurser och motivation, samt stärka självkänslan och handlingsberedskapen för att ta steget mot ett nytt arbete.

För chefer i landstinget kan vi erbjuda lösningar för att klargöra sin ledarroll i organisationen, identifiera de egna drivkrafterna, reflektera över eventuella nya karriärvägar eller reflektera över vilken kompetens som behöver utvecklas i den nuvarande rollen.

Om du har frågor får du gärna kontakta oss.

Taggar: Hälso- och sjukvård, Ramavtal, SALA