Nyheter från Acceptus inom vård och omsorg


Nyheter 2021

 • Efterfrågan på digitala vårdtjänster ökar (07 oktober 2021)

  Området digitala vårdtjänster växer och Acceptus kan nu presentera en portfölj av olika tjänster och system som förenklar vardagen i vårdrelaterade verksamheter. Therese Lundgren har nyligen...

 • Minska antalet sena avbokningar och uteblivna besök (07 oktober 2021)

  Genom att säkerställa att patienten har all information om nästa bokade besök tillgängligt, var de än befinner sig, minskar risken för uteblivna besök. Patienten är då rustad och har bästa möjliga...

 • Digifysisk vård med möjlighet till digitala gruppsamtal (07 oktober 2021)

  Vi på Acceptus är verkligen stolta över att med vår tjänst ”NÄRA – Digifysisk vård” kunna tillgängliggöra Visiba Cares kompletta, framtidssäkrade och skalbara vårdplattform till privata vårdgivare...

 • Kunden i centrum (07 oktober 2021)

  Jag var nyligen på besök i Skåne för att träffa såväl befintliga som blivande samarbetspartners och kunder. Min plan framåt är att göra besök i fler regioner för att lära mig mer om behov och krav...

 • Rusta för det nya normala (07 oktober 2021)

  I Acceptus förra nyhetsbrev skrev vi om hur vi kraftsamlar kring vår egen on boarding-process för att på ett bra sätt välkomna nya medarbetare in i företaget. Den här gången spinner vi vidare på...

 • Vägen tillbaka sätter ledarskapet på prov (07 oktober 2021)

  Även om vi har längtat efter att återgå till allt vi kunnat göra tidigare, träffa nära och kära, vänner och arbetskamrater, så visar det sig att vägen tillbaka inte är helt enkel. Pandemin...

 • Acceptus app för information om driftsstörningar i TakeCare (16 september 2021)

  Ladda ner Acceptus-appen för att få pushnotiser om driftstörningar i journalsystemet TakeCare. På ett smidigt och enkelt sätt kan du även kontakta supporten, anmäla dig till våra utbildningar och...

 • Digifysisk vård är så mycket mer än ett videomöte (16 september 2021)

  Under pandemin har videomötet fått stort fokus då det gett oss möjlighet att “ses” när vi har haft begränsad möjlighet att träffas. Men digifysisk vård är så mycket mer än så.  Vi på Acceptus ser att det...

 • Kan man skapa effektivitet av data från TakeCare? (16 september 2021)

  Förutom att vara ett operativ verktyg för vårdverksamhet så ombesörjer TakeCareen mängd information av olika karaktär. Informationen i TakeCare kan utifrån en vårdgivares perspektiv vara intressant för att...

 • Interimschefen leder förändring (16 september 2021)

  Låt oss prata om ledarskapet och uppdraget att lyfta, driva och hålla ihop medarbetargrupper i syfte att bygga team, ett många gånger komplext uppdrag för ledare inom vård och omsorg. Acceptus...

 • Värderingsstyrd rekrytering (16 september 2021)

  I en tid av stora förändringar i pandemins spår känner vi på Acceptus av en ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Fler talanger söker helt enkelt till oss och vi drar slutsatsen att många ser sig om...

 • Restriktionerna avvecklas – är du redo? (16 september 2021)

  Den 29 september 2021 blir ett datum att lägga på minnet. Efter snart 2 års tid av isolering och distansarbete, kan vi äntligen börja återgå till det vi saknat i våra liv. Kulturevenemang,...

 • ARV portalen (26 augusti 2021)

  För att förenkla administrationen för vårdgivare som driver verksamhet enligt läkarvårdsersättning LOL, och lagen om ersättning för fysioterapi, LOF, utvecklar Acceptus en applikation som överför...

 • Digifysisk vård - möt patienten där den är (26 augusti 2021)

  Digifysisk vård har gett vårdgivare möjlighet att vara nära på distans oavsett var patienten befinner sig. Digital vård skapar speciellt stort värde när den bedrivs av befintliga vårdgivare....

 • Undvik dubbeladministrering vid vaccinationsrapportering (26 augusti 2021)

  Acceptus har under våren tillsammans med kund utvecklat en tjänst som möjliggör överföring av vaccinationsuppgifter från TakeCare till Folkhälsomyndighetens portal för vaccinationer,...

 • Interims ledarskap (26 augusti 2021)

  Acceptus fortsätter att växa med flera nya uppdrag. I och med det har vi också rekryterat nya interimschefer med bred kompetens för att matcha komplexiteten i ett interimsuppdrag. Acceptus...

 • Trygga chefer leder klokt (26 augusti 2021)

  Höstens “snackis” är hur det blir när vi ska återgå till en ny normalitet och åtminstone delvis jobba på plats på våra arbetsplatser. Inom vård och omsorg är det ingen stor diskussion med tanke på...

 • Strategier för att lära oss leva med Coronaviruset (26 augusti 2021)

  Hösten står för dörren och med den följer en ovisshet om smittspridningen kommer att ta fart när skolor och arbetsplatser successivt öppnar upp igen. Experter och forskare tycks trots allt vara...

 • Förenkla hanteringen av patientfakturor (16 juni 2021)

  Acceptus FortNox applikationen gör det möjligt att överföra fakturor direkt till ekonomisystemet FortNox från vårdinformationssystemet TakeCare. Integrationen mellan systemen förenklar...

 • Säkerställ att patientinformation når fram (16 juni 2021)

  Nu stundar semestertider och vi ser fram emot att bryta vardagens rutiner och få möjlighet till miljöombyte om så än bara för en kortare utflykt i närmiljön eller en vistelse i sommarstugan....

 • Fokus på Covid-vården (16 juni 2021)

  Acceptus fortsätter bistå med interimschefer runt om i landet i rollen som platschefer vid ett antal vaccinationsmottagningar.  Vaccineringen är en del av den förebyggande covidvården, men nu hörs...

 • Vi finns tillgängliga i sommar (16 juni 2021)

  Nu avrundar vi en intensiv vårtermin där vi har haft fullt fokus på chefsförsörjning inom vård- och omsorgsverksamheter som varit extra drabbade av chefs- och ledningsbortfall under pandemin. Vi har...

 • Det är inte över än! (16 juni 2021)

  Ett budskap som kommuniceras just nu, allt för att vi ska hålla ut och hålla i. Vaccinationstakten är hög, men det till trots måste vi fortsätta hålla avstånd och följa folkhälsomyndighetens...

 • Hur påverkar digifysiska vårdkontakter professionen? (26 Maj 2021)

  Årets Vitalis gav oss en mängd värdefulla insikter. Vi på Acceptus lyssnade bland annat in på olika presentationer av studier som genomförs kring utvärdering av digitala besök ur professionens...

 • Tala direkt in i journalen (26 Maj 2021)

  Digitalisering innebär ett spektrum av möjligheter vilka kräver olika grad av verksamhetsförändring för att tillgodogöra den fulla nyttan. En del av detta är verktyg som syftar till att...

 • Hållbart ledarskap efter pandemin (26 Maj 2021)

  E-hälsomyndighetens podd är väl värd att lyssna på. I senaste avsnittet hänvisades det till Post- och telestyrelsens rapport om utmaningen med digitaliseringen framåt utifrån perspektivet en jämlik...

 • Framtidens äldreomsorg i transformation (26 Maj 2021)

  Vi har en äldre-boom att hantera! De närmaste 25 åren kommer antalet personer som är över 80 år att fördubblas, enligt SCB:s statistik en ökning från 500 000 till 1 miljon. Detta faktum tillsammans...

 • Är du redo för utmönstring? (26 Maj 2021)

  Vaccineringen mot Covid-19 pågår för fullt, vaccinationstakten ökar för varje dag och vi är många som ser fram emot Folkhälsomyndighetens lättnader om ett successivt öppnande av samhället igen. Hur...

 • Framgångsreceptet för lyckad implementering (05 Maj 2021)

  Förnya, förenkla och förbättra verksamheten med stöd av ny eller bättre teknik är något många vill åstadkomma. Vi är även medvetna om att det börjar med ledarskap och förändring i kultur och...

 • Tryggare vård med egenmonitorering (05 Maj 2021)

  Digitala tjänster för egenmonitorering är ett prioriterat satsningsområde inom Vision e-hälsa 2025 samt en del av reformen God och Nära vård. Syftet med egenmonitorering är att stärka patientens...

 • Acceptus som samarbetspart i chefsförsörjningen (05 Maj 2021)

  Hur säkerställer vi att chefer får välbehövlig återhämtning för att kunna återgå till en ny normalitet efter pandemin och möta nästa stora utmaning med den upparbetade vårdskulden? Acceptus kan var...

 • Ledarutvecklingsprogram för chefer och ledare (05 Maj 2021)

  Satsa på dina chefer för att bygga ett hållbart ledarskap. Gott ledarskap skapar bra verksamheter, nöjda medarbetare och sist men absolut inte minst bra vård för patienterna. Acceptus har ett...

 • Vaccinationsprogram försenas (05 Maj 2021)

  Just nu är det fokus på vaccinering av Covid-19, samtidigt som övriga vaccinationsprogram runt om i världen försenas. Detta får till följd att miljontals barn riskerar allvarlig sjukdom. Sista...

 • Hur en virtuell mottagning kan bidra inom diabetesvården (21 april 2021)

  Digitala lösningar kan vara ett av många verktyg för att skapa individanpassad och personkoncentrerad vård. I en artikel i Läkartidningen beskrivs hur en diabetesmottagning bedrivits virtuellt under...

 • Digitalisering – vad är det för mig? (21 april 2021)

  Digitalisering är ett stort och välanvänt ord i dagens diskurs. Men vad innebär det i verkligheten, i mitt jobb och på min arbetsplats? En stor del ligger i att förstå vad det är man kan göra och...

 • Affärsområdet Interimschefer växer (21 april 2021)

  Isa Wiman har nyligen tillträtt i rollen som ny konsultchef på Acceptus. Isa kommer ansvara för att etablera interimschefer i mellersta och södra Sverige med särskilt fokus på Skåne. Hon kommer...

 • Interimschefer leder massvaccinering (21 april 2021)

  Typen av förfrågningar till Acceptus till vård och omsorg speglar väldigt tydligt läget i samhället i stort. Just nu löser vi uppdrag på flera ställen i landet där vården behöver interimschefer för...

 • Fokus på vaccination (21 april 2021)

  Just nu är det stort fokus på massvaccinering. Inte enbart i Sverige, det är en global angelägenhet som i slutändan berör oss alla. Vi börjar ana ljuset i tunneln i takt med att vi får information...


Nyheter 2020

© 2021 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.