Nyheter från Acceptus inom vård och omsorg


Nyheter 2021

 • Framgångsreceptet för lyckad implementering (05 Maj 2021)

  Förnya, förenkla och förbättra verksamheten med stöd av ny eller bättre teknik är något många vill åstadkomma. Vi är även medvetna om att det börjar med ledarskap och förändring i kultur och...

 • Tryggare vård med egenmonitorering (05 Maj 2021)

  Digitala tjänster för egenmonitorering är ett prioriterat satsningsområde inom Vision e-hälsa 2025 samt en del av reformen God och Nära vård. Syftet med egenmonitorering är att stärka patientens...

 • Acceptus som samarbetspart i chefsförsörjningen (05 Maj 2021)

  Hur säkerställer vi att chefer får välbehövlig återhämtning för att kunna återgå till en ny normalitet efter pandemin och möta nästa stora utmaning med den upparbetade vårdskulden? Acceptus kan var...

 • Ledarutvecklingsprogram för chefer och ledare (05 Maj 2021)

  Satsa på dina chefer för att bygga ett hållbart ledarskap. Gott ledarskap skapar bra verksamheter, nöjda medarbetare och sist men absolut inte minst bra vård för patienterna. Acceptus har ett...

 • Vaccinationsprogram försenas (05 Maj 2021)

  Just nu är det fokus på vaccinering av Covid-19, samtidigt som övriga vaccinationsprogram runt om i världen försenas. Detta får till följd att miljontals barn riskerar allvarlig sjukdom. Sista...

 • Hur en virtuell mottagning kan bidra inom diabetesvården (21 april 2021)

  Digitala lösningar kan vara ett av många verktyg för att skapa individanpassad och personkoncentrerad vård. I en artikel i Läkartidningen beskrivs hur en diabetesmottagning bedrivits virtuellt under...

 • Digitalisering – vad är det för mig? (21 april 2021)

  Digitalisering är ett stort och välanvänt ord i dagens diskurs. Men vad innebär det i verkligheten, i mitt jobb och på min arbetsplats? En stor del ligger i att förstå vad det är man kan göra och...

 • Affärsområdet Interimschefer växer (21 april 2021)

  Isa Wiman har nyligen tillträtt i rollen som ny konsultchef på Acceptus. Isa kommer ansvara för att etablera interimschefer i mellersta och södra Sverige med särskilt fokus på Skåne. Hon kommer...

 • Interimschefer leder massvaccinering (21 april 2021)

  Typen av förfrågningar till Acceptus till vård och omsorg speglar väldigt tydligt läget i samhället i stort. Just nu löser vi uppdrag på flera ställen i landet där vården behöver interimschefer för...

 • Fokus på vaccination (21 april 2021)

  Just nu är det stort fokus på massvaccinering. Inte enbart i Sverige, det är en global angelägenhet som i slutändan berör oss alla. Vi börjar ana ljuset i tunneln i takt med att vi får information...


Nyheter 2020

Sök på hemsidan

Följ oss

Acceptus nyhetsbrev

© 2021 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.