Kvalitetsledningsinstrument

Acceptus AB är riktat mot hälso- och sjukvård samt omsorg och sätter kunden i centrum.
Det är viktigt för oss att arbeta i enlighet med kvalitetsledningssystem som kunden känner till väl.  

Acceptus följer ledningsinstrumentet QUL, i vilket Acceptus VD Anette Cederberg är certifierad examinator.

QUL står för Qvalitet, Utveckling och Ledarskap. Riktlinjerna är att sträva efter ständiga förbättringar, identifiera avvikelser tidigt i processen och hitta lösningar på uppkomna avvikelser för att förhindra att det upprepas.

"Ledningsinstrumentet QUL är ett verktyg för kundorienterad verksamhetsutveckling. Med dess hjälp kan en organisation utveckla sin verksamhet på ett sätt som stimulerar till systematiskt förbättringsarbete fokuserat på kunder, medarbetare och verksamhetens processer. Verktygets viktigaste styrkor ligger i dess förmåga att skapa en helhetssyn och att fokusera ledarskapets avgörande roll samtidigt som det förutsätter alla medarbetares medverkan".

Texten är hämtad från SKL:s hemsida.

Kundnöjdhet - återkoppling efter avslutat uppdrag

Efter att konsulten avslutat ett uppdrag får kunden svara på ett frågeformulär om hur konsultens kunskap och kompetens har motsvarat verksamhetens behov och uppställda förväntningar. Genom att få återkoppling om verksamhetens uppfattning om konsultens kunskap, kompetens och erfarenhet får Acceptus underlag för den enskilde konsultens behov av kompetensutveckling.

Underlaget utgör även ett stöd vid Acceptus planeringsdagar som genomförs två gånger per år för att planera företagets fortsatta arbete i enlighet med kunders behov för att uppnå kundnytta.

Sammanfattningsvis utgör detta ett systematiskt förbättringsverktyg som fokuserar på pågående och presumtiva kunders behov.

Genom att Acceptus får återkoppling efter varje avslutat uppdrag kan vi också mäta våra kunders nöjdhet gällande våra konsulter.

Taggar: Kvalitetsledningssystem