Miljöarbete

Acceptus vill inom ramen för sin verksamhet bidra till en hållbar utveckling. Detta gäller både företagets egen verksamhet och de tjänster som levereras. Med hjälp av Företagarnas riktlinjer för en miljöpolicy bedrivs ett ambitiöst och strukturerat arbete som genom ständiga förbättringar minimerar negativ miljöpåverkan.

  • Vi följer gällande miljölagstiftning.
  • Vi bidrar till minskade koldioxidutsläpp från fossila bränslen genom att i första hand välja miljöanpassade färdsätt. Medarbetarna uppmuntrar varandra att välja kollektivtrafik eller cykel till och från arbetet. Det gäller även för transporter under arbetstid på uppdraget när det är möjligt.
  • Vi hushåller i största möjliga mån med råvaror och energi. Kontorsmaterial återanvänds för att minimera pappersförbrukningen. Vid kurstillfällen med powerpointföreläsningar delas åhörarkopior inte ut om det inte är nödvändigt.
  • Vi återvinner papper.
  • Vi prioriterar miljöanpassade varor och tjänster vid olika inköp.
  • Vi har miljöarbete som en stående punkt på agendan för företagets arbetsplatsträffar.

Taggar: CSR, Miljöpolicy