Acceptus utbildning och stöd inom ledarskap

Acceptus utbildar och stödjer ledare bland annat genom att anordna återkommande seminarier och utbildningar.

Anette Cederberg, VD för Acceptus, var utsedd till ambassadör för kvinnligt företagande av Tillväxtverket under 2013 - 2014. Syftet var att sprida kunskap om, och främja, kvinnors företagande. Som följd av detta besökte Anette gymnasieskolor och högskolor för att berätta om sina erfarenheter som egenföretagare.

Taggar: CSR, Anette Cederberg, Tillväxtverket