Corporate Social Responsibility

Att företag tar sitt samhällsansvar, Corporate Social Responsibility - CSR, blir alltmer uppmärksammat. Den bakomliggande idén är att företag ska ge tillbaka till samhället på något sätt. Framförallt ska ett företag ta ansvar för sin påverkan på samhället ur ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.

QUL - Qvalitet, Utveckling och Ledarskap

För att Acceptus samhällsansvar ska vara långsiktigt är det integrerat i vår affärsmodell. Med hjälp av företagarnas riktlinjer för en miljöpolicy bedrivs ett strukturerat arbete som minimerar negativ miljöpåverkan. Acceptus arbetar med kvalitetssäkrad rekrytering och följer även kvalitetsledningsinstrumentet QUL - Qvalitet, Utveckling och Ledarskap. 

Acceptus är medlem i SIS TK 513, nätverket för ISO 10667.
På Acceptus är medarbetarnas kompetens företagets största resurs, vilket bidrar till företagets hållbarhet.

Acceptus engagemang i samhället  

Utifrån att företaget ska ge tillbaka till samhället engagerar sig Acceptus genom donationer, utbildning och stöd inom ledarskap, Cherie Blair foundation for women samt miljöarbete.

Taggar: CSR, Cherie Blair Foundation, QUL