Corporate Social Responsibility | Acceptus samhällsansvar

Acceptus tar sitt samhällsansvar, Corporate Social Responsibility - CSR, med hjälp av företagarnas riktlinjer för hur en miljöpolicy bedrivs på ett strukturerat arbete som minimerar negativ miljöpåverkan.

Acceptus engagemang i samhället

Utifrån att företaget ska ge tillbaka till samhället engagerar sig Acceptus genom donationer, utbildning och stöd inom ledarskap.

Acceptus ger årligen en donation till Cancerfonden. Det är viktigt för oss att stödja cancerfonden som bidrar till forskning och utveckling inom cancerområdet. Men även för det stöd de ger till cancerdrabbade och deras familjer.

Acceptus vd Anette Cederberg, är alumni mentor i Cherie Blair Foundation. I mentorrollen ingår att bistå kvinnor i andra länder med stöd och råd så att de kan bygga upp sin affärsverksamhet.

Cancerfonden 2020

© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.