Skip to main content

Corporate Social Responsibility | Acceptus samhällsansvar

Acceptus tar sitt samhällsansvar, Corporate Social Responsibility - CSR, med hjälp av företagarnas riktlinjer för hur en miljöpolicy bedrivs på ett strukturerat arbete som minimerar negativ miljöpåverkan.

Acceptus engagemang i samhället

Utifrån att företaget ska ge tillbaka till samhället engagerar sig Acceptus genom donationer, utbildning och stöd inom ledarskap.

Acceptus ger årligen en donation till Läkare utan gränser. Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Acceptus vd Anette Cederberg, är alumni mentor i Cherie Blair Foundation. I mentorrollen ingår att bistå kvinnor i andra länder med stöd och råd så att de kan bygga upp sin affärsverksamhet.

Cancerfonden 2020

Kontakta oss