Anette Cederberg, VD

Anette Cederberg, VD för Acceptus, är en stark visionär och entreprenör med engagemang och driv inom ledarskap och e-hälsa för svensk hälso- och sjukvård samt omsorg.

Anette Cederberg är en av de starkaste rösterna vad gäller att förverkliga digitalisering i vården för att kunna möta både verksamheters, patienters och brukares behov.

Anette Cederberg har format Acceptus till en stark aktör inom både ledarskap och e-hälsa. Hon vet vad som krävs av chefer och ledare inom hälso- och sjukvård och har skapat utbildningen Utvecklingsprogram för Ledare i Vården - ULV.

Anette vet också att implementering av nya e-hälsotjänster i vårdverksamheter kräver mer än teknisk installation. För att integrera e-hälsa ställs krav på alla nivåer i organisationerna. Anettes långa erfarenhet visar att den enskilt viktigaste faktorn för att lyckas med digitalisering är ett förändrat arbetssätt.

Som delägare i Acceptus AB har Anette Cederberg fokus på strategisk rådgivning, ledning och styrning samt förändringsledning och ledarutveckling.

Anette har lång och gedigen erfarenhet som chef i offentlig sektor och specifik kompetens att driva förändringsprojekt inom hälso- och sjukvård, med fokus på implementering av journalsystem och internetbaserade tjänster.

Anette är sjuksköterska med specialistkompetens inom anestesi och intensivvård, certifierad projektledare och har en MBA från Henley Business School, University of Reading.

Kontakta gärna Anette Cederberg för mer information om Acceptus tjänster.

Taggar: Ledarskap, Anette Cederberg