Acceptus vision och värdegrund

Acceptus vision

Acceptus vision är att vara förstahandsvalet vid behov av interimschefer och verksamhetskonsulter inom vård och omsorg.

Vår affärsidé är att erbjuda specifik kompetens till vårdverksamheter under utveckling och förändringsarbete för att verksamheten ska kunna upprätthålla produktivitet och öka värdet av förändringen genom nya arbetssätt och effektivt ledarskap.    

Acceptus mål är att ge kunden en kostnadseffektiv lösning som erbjuder spetskompetens för hållbarhet.

Vår intention är att med kort varsel kunna bemanna med interimschefer och konsulter som snabbt sätter sig in i verksamhetens behov och redan på första dagen axlar ansvar.

För att kunna erbjuda våra kunder specifik kompetens inom ledarskap och digitaliserade tjänster arbetar vi med kvalitetssäkrad rekrytering.

Acceptus värdegrund

Acceptus värdegrund genomsyras av starkt kundfokus och vi bygger relationer med våra kunder på ett professionellt sätt.

Vi axlar uppdragen med integritet och stor delaktighet. Vi är kundinriktade, lyssnar på idéer och för en dialog kring kundens behov av lösningar.

Acceptus består av personer som är entreprenörer – nyfikna, intresserade och utforskande av nya innovativa lösningar. Vi förstår vården och kan därmed ligga ett steg före, för att kunna anpassa våra tjänster efter marknadens och kundens specifika behov och efterfrågan.