Acceptus historia

Acceptus grundades år 2001 av Anette och Hans Cederberg efter en diskussion hemma vid köksbordet. Utifrån sina professioner - Anette Cederberg, sjuksköterska med chef- och ledarerfarenhet från hälso- och sjukvården och Hans Cederberg, socionom och logistik- och IT-konsult – diskuterade de hur hälso- och sjukvården kunde effektivisera nyttan av informationsteknologi. De tog gemensamt beslutet att starta Acceptus AB.

Acceptus första uppdrag

I Acceptus första uppdrag arbetade Anette och Hans tillsammans. Anettes hade uppdrag som interimschef på ett privat sjukhus där ett stort förändringsarbete skulle genomföras. Förändringen skulle resultera i utveckling och införande av ett nytt logistiksystem baserat på beställning av förbrukningsmaterial via streckkoder, vilket Hans ansvarade för. Deras gemensamma kompetenser var en optimal kombination i arbetet som resulterade i minskade kostnader för förbrukningsmaterial samt ökad effektivitet i beställningsarbetet.

Anette Cederberg hade sedan tidigare erfarenhet av att leda förändringsarbeten. Inriktningen för Acceptus var från första stund tydlig. Acceptus har sedan start inriktat sig på interimschefsuppdrag med fokus på ledarskap i föränderliga miljöer i hälso- och sjukvården.