Skip to main content

Förvaltning, en ständig dialog med vårdgivarna

Inom ramen för uppdraget med support och förvaltning av privata vårdgivares journal- och vårdinformationssystem anordnar Acceptus eHälsa återkommande kundmöten. En viktig hörnsten för att hålla vårdgivarna uppdaterade om förändringar och information kring förvaltningsobjektet.

Det kan handla om att sammanfatta och konkretisera direktiv från Regional vård- och läkemedelsprocess, RVLP men även om att uppmärksamma buggrättningar, nya termer och synliggöra digitala utbildningar via Region Stockholms utbildningsplattform Lärtorget.

Ett återkommande inslag är speciellt inbjudna gäster som går igenom ett område mer ingående. Senast var Hälso- och sjukvårdsförvaltningen med på kundmötet för att informera om 1177 tidbokning. Detta var mycket uppskattat av vårdgivarna och flera tog tillfället i akt att ställa fördjupade frågor.

För oss på Acceptus är vårdgivarnas verksamheter alltid i fokus och även om våra kundmöten bara är en del i det löpande arbetet så är det ett utmärkt tillfälle att upprätthålla dialogen med våra kunder.

Är du intresserad av att veta mer om hur Acceptus arbetar med support och förvaltning, hör gärna av dig till oss så berättar vi mer.

Susanne Lindholm

Kundansvarig digitala vårdtjänster

Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning

Kontakta oss