Skip to main content

Den externa ledarens kraft

Vi får ofta frågan från våra kunder om hur våra chefer kan skapa så snabba förändringar som i vanliga fall kan ta år. Varför kan man inte uppnå samma förändring med en intern chefspool?

Varför får vi då till de snabba förändringarna? Vårt svar - den externa Interimschefens kraft.

Genom att som oberoende extern part kliva in i ett ledningsuppdrag kan interimschefen skapa resultat snabbare än en vanlig chef. Verksamheten, medarbetarna och dess uppdrag granskas med nya ögon i början av uppdraget. Den externa interimschefen tar sig tid att analysera situationen. Ofta används analyser som kompletterande verktyg. Möjligheter och fallgropar analyseras utifrån dagsläge och inte det som varit. Det ger en framåtlutande hållning till ledarskapet.

För att inte chefen ska sitta med alla uppgifter själv involveras medarbetarna på ett effektivt sätt utifrån givna ramar. Det skapar inkludering men också fart. Medarbetarna har nämligen ofta ställt sig in på förändring när den externa interimschefen är på plats. Startläget blir således redan där ett annat jämfört med en ordinarie chef eller en intern interimschef.

Som extern interimschef finns heller aldrig en beroendeställning som påverkar besluten. Även obekväma beslut kan ibland behöva fattas och då kan det ofta kännas bättre när någon extern resurs tar tag i problem som kanske är särskilt svåra.

Sist men inte minst så har den externa Interimschefens uppdrag är också tidsbegränsat. Det gör att målstyrningen och uppföljningarna blir särskilt viktiga. Det gör att många medarbetare skapar en trygghet i förändringen.

Helena Pedersen

VD Ledningsbolaget

Kontakta oss