Skip to main content

Affärsområdet Interim Management och LedarskapsUtveckling (IMLU)

Vilket år det blev 2022! Vi blev Great Place to Work certifierade, vi har utvidgat det geografiska området och har uppdrag ända från Lund till Luleå. Vi har rekryterat ytterligare konsulter och vi vill fortsätta växa och bli ännu fler för att kunna möta den växande efterfrågan med kompetent och tryggt ledarskap i en föränderlig värld.  

Vi ser en särskilt stor efterfrågan och växer i de kommunala uppdragen, både utförar- som beställarsidan. Vi är väldigt glada för det förtroende vi får och tycker att det är spännande att även kunna bidra med ledarskap i den kommunala sektorn.  

Med vår samlade kompetens inom affärsområdet IMLU har vi vuxit med dubbelt som många fler uppdrag i jämförelse med 2021. Vi har även under hösten rekryterat och anställt ytterligare två områdeschefer för att möta marknadens efterfrågan av interimt ledarskap.  

Affärsområdet IMLU leds av en affärsområdeschef med tre områdesansvariga chefer som har kundansvar inom följande områden; 

Vi blickar framåt 2023

Ledarskapsutveckling är under tillväxt och mer information om kommande satsningar under våren 2023. I den utveckling som sker inom området blir vi starkare i våra leveranser och kan utöka vår närvaro på flera orter i både offentlig och privat vårdrelaterad verksamhet. 

Vi kommer framöver att bjuda in till frukostseminarier, prova på webbinarier samt delta och finnas representerade i evenemang och sammanhang för att möta våra kunder. Aktuella forum är socialchefsdagarna, socionom-respektive äldreomsorgs dagarna för att nämna några. 

Under första kvartalet 2023 ligger fokus på konceptet kring ledarskapsutveckling och de tjänster vi kan erbjuda.

Vi planerar nu tillsammans med en av våra kunder att köra en pilot med chefsrekrytering som ett komplement i samband med inhyrning av interimt ledarskap. Vi kommer även att arbeta vidare och utveckla området förändringsledning och certifiera ytterligare ledare i Acceptus i Wallbreakers-verktyget.

Wallbreakers är ett verktyg som kan användas som stöd till ledningsgrupper. 

Vi du veta mer om vad Acceptus kan erbjuda så är du välkommen att kontakta någon av våra områdeschefer eller vår affärsområdeschef.

 

  • Träffar: 15

Kontakta oss