Skip to main content

Om interimschefen på Kistamässan Personal & Chef, 28-29 september

Digital transformation med en interimschef. Interimschefen är så mycket mer än en tillfällig chef, ledarskapet omfattar idag arbetsuppgifter som innebär att leda och driva förändring.

För att digitaliseringen ska ta fart är ledarskapet den viktigaste förutsättningen. Interimschefen har erfarenhet av olika verksamhetsinriktningar och är därför en lämplig förändringsledare i en organisation som vill effektivisera sin verksamhet.

Anette Cederberg, VD på Acceptus AB föreläser på Personal & Chef, Kistamässan 28 september 14:30 - 15:00 på Digital & Techscenen.  

EasyFair 2022 Anette Cederberg

anette

Anette Cederberg

VD

Kontakta Anette

Kontakta oss