Skip to main content

Ledarutvecklingen för cheferna genom coachning på plats

I föregående nyhetsbrev belyste vi temat chefscoachning som kan vara ett komplement i området ledarskapsutveckling. 

Vi gör en uppföljning och ger förhandsglimtar i den kompetens och erfarenhet vi har inom området, dels om vårt nya nationella nätverk för konsulter som utför coachning och handledning av chefer och medarbetare på både individ och gruppnivå såväl som på olika chefsnivåer, dels om det nyligen inledda utvecklingsarbetet tillsammans med coachkonsulter där vi med interna krafter arbetar med att ta fram olika paketlösningar där coachning är en del av ledarskapsutvecklingen.

Fokus är förändringsledning, digitalisering och omställningen till god och nära vård. Vi tror på idén att ledarskapet och verksamheten utvecklas bäst i vardagen och på plats i det dagliga görandet, genom reflektion, spegling, uppföljning och återkoppling. Om inte chefer och ledare kan komma till ledarutvecklingen, får ledarutvecklingen komma till cheferna genom coachning på plats.

Vi på Acceptus arbetar för att förenkla vardagen i vårdrelaterade verksamheter och kan bidra i stödjande roller, dels som interimschef i det tillfälliga ledarskapet, men även som chefsstöd.
Våra interimschefer är vana att snabbt sätta sig in i en situation och leda förändring. Vi kan även bidra med chefscoachning, både enskilt till chefer och ledare, såväl som till ledningsgrupper.

Kontakta Isa Wiman för att höra mer om hur vi jobbar med interimschefslösningar och hur vi arbetar för att matcha rätt konsult till rätt behov.

  • Träffar: 7

Kontakta oss