Skip to main content

Effektivisera vaccinationsuppgiftsrapportering

Alla vaccinationer inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, samt covid-19-vaccinationer, ska rapporteras till det Nationella vaccinationsregistret (NVR). Acceptus tjänst Vaccinationsportalen överför automatiskt alla vaccinationsuppgifter direkt från journalsystemet TakeCare till NVR. Arbetet på mottagningen effektiviseras och mer tid kan ges till patienten.
 
Kontakta oss om du är intresserad av att komma igång!

 
  • Träffar: 10

Kontakta oss