Skip to main content

Digifysisk vård är så mycket mer än ett videomöte

Vi vet att digitala vårdmöten fungerar, en erfarenhet vi förvärvat under pandemin. Digifysisk vård kombinerar två möjligheter till vård, fysisk och digital närvaro utefter behov. Digifysisk vård ger möjligheten att erbjuda en god och sammanhållande vård till patienten. Kontinuiteten kan upprätthållas genom korta uppföljningar digitalt i kombination med fysiska möten när det krävs undersökningar. Om vi drabbas av sjukdom eller oväntade skador när vi är på resande fot, kan vi nå vår fasta läkarkontakt via ett digitalt vårdmöte.

Genom att erbjuda digifysisk vård når vi målet för omställningen med att skapa god, nära och samordnad vård och omsorg med fast vårdkontakt eller fast läkarkontakt till patienter i primärvården.

Är du också intresserad av hur man kan arbeta med en digital vårdmottagning för att kombinera fysiska möten med det digitala mötet? Då kan du läsa mer om Acceptus tjänst NÄRA – digital vårdmottagning.

Kontakta oss om du är intresserad av att komma igång!

 

Kontakta oss