Skip to main content

Chefscoachning på plats – resurs för att underlätta lärandet i vardagen?

Vi lyfter ämnet chefscoaching som kan ses som ett komplement till ledarutveckling. I Chefstidningens artikel om att skicka chefer på kurs, så organiseras det vardagliga lärandet som kan användas för att utveckla verksamheten såväl som medarbetare och chefer.

Hur kan vi möta ökade utmaningar som väntar och skapa bättre förutsättningar för närvarande aktivt ledarskap och tillvaratagandet av vardagslärandet som en naturlig och självklar del av ledar- och verksamhetsutveckling?

Sofia Kjellström, professor i kvalitetsförbättring och ledarskap, påvisar i en av hennes studier att det första folk tänker på i fråga om ledarskapsutveckling är kurser. Men när vi kartlägger vad som utvecklar människor ser vi hur mycket vi kan utvecklas i arbetsvardagen. Det sker i relationen mellan chefer och medarbetare, men också på ett mer strukturerat sätt genom coaching, mentorskap och liknande metoder.

Närvarande ledarskap

För att ledarutveckling ska bli kraftfullt, bör den utgå från verksamhetens behov. Först och främst gäller det att synliggöra, medvetandegöra och skapa förutsättningar för ett organiserat lärande i vardagen. Att utveckla gruppen kräver närvaro av chefer- och ledare, vilket inte alltid är möjligt med vårdens och omsorgens stora medarbetargrupper per chef. Med ett närvarande ledarskap kan risken för passivt ledarskap (se vårt förra nyhetsbrev) förebyggas.

Som vi tidigare lyft fram är förväntningarna på chef- och ledarskap i vård och omsorg högt ställda, inte minst att leda förändring i en komplex och föränderlig omvärld.

Vi kan genom tillvaratagandet av lärandet i vardagen skapa förutsättningar för ett medledarskap, i syfte att avlasta chefer, och ge förutsättningar för medarbetare att ta ett större medarbetaransvar för verksamhetens utveckling.

Acceptus interimschefer

Vi på Acceptus arbetar för att förenkla vardagen i vårdrelaterade verksamheter och kan bidra i stödjande roller, dels som interimschef men även som chefsstöd. Våra chefskonsulter är vana att snabbt sätta sig in i en situation och leda förändring. Vi kan även bidra med chefscoachning, både till enskilda chefer såväl som i ledningsgrupper.

Kontakta Isa Wiman för att höra mer om hur vi jobbar med interimschefslösningar och hur vi arbetar för att matcha rätt konsult till rätt behov.

 
  • Träffar: 10

Kontakta oss