Framtidens vårdinformationssystem - seminarium

Förbered dig för implementering av framtidens vårdinformationssystem. 
Kom och delta i vårt seminarium!

Det vänder sig till dig som är kravställare, projektledare, processledare, verksamhetsutvecklare, verksamhetsarkitekt, IT-arkitekt, systemförvaltare för framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) eller chef inom vård och omsorg.

Kursledare är Monica Winge, leg sjuksköterska och PhD i data- och systemvetenskap.

Seminariets sammanfattade innehåll

  • Utmaningar inför en implementering av FVIS
  • Patientcentrerad vård och omsorg
  • Förändringsledning
  • Begreppsmodellering
  • Processmodeller
  • Processmodelleringsspråk
  • Standarder och informationsmodeller
  • Tillämpning av standard
  • Verksamhetsarkitektur

Sök på hemsidan

Följ oss

Acceptus nyhetsbrev

© 2020 acceptus.se. Alla rättigheter förbehållna.