Förändringsledning för chefer och ledare

Vad händer bland medarbetarna när du vill genomföra en förändring? Och hur kan du som ledare möta människors naturliga motstånd till förändring 
på ett konstruktivt sätt?

Ta chansen att lyckas i ditt förändringsarbete genom vår endagsutbildning!

Under dagen får du träna på att leda förändring genom realistiska situationer i ett simuleringsverktyg. Dagen bjuder på ovärderlig kunskap och utbyte av erfarenheter som du direkt kan använda i ditt arbete.

Läs mer om förändringsledning.

Sök på hemsidan

Följ oss

Acceptus nyhetsbrev

© 2020 acceptus.se. Alla rättigheter förbehållna.