Digital kompetensutveckling

Viktoria Loo Skyman, projektledare på Acceptus, föreläser på Vitalis om digital kompetensutveckling.

Viktoria har tidigare arbetat i projektet ”Famnas kompetensforum i eHälsa” som pågick från 2015 till 2018. Syftet med projektet var att stärka vård- och omsorgspersonalens kunskap och trygghet kring digitala arbetssätt i sin vardag och stimulera arbetet kring de organisatoriska förutsättningarna för att kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Projektet nådde 2000 medarbetare med över 40 000 kompetensutvecklingstimmar totalt. Det ökade både medvetenhet och engagemang hos medarbetarna kring vad e-hälsa och digitalisering egentligen innebär inom vård och social omsorg. Medarbetarna kände sig säkrare i att hantera respektive arbetsplatsers digitala verktyg. Som ett resultat av det ökade användningen av exempelvis e-post, digitala avvikelsesystem, intranät och kalenderfunktioner.

Digitala ombud och superanvändare utsågs på ett flertal arbetsplatser för att finnas som stöd lokalt efter projektet slut. Över 100 interna utbildare engagerades i projektet.

Idag ses digitaliseringen som en naturligt integrerad del av verksamhetsutvecklingen.

Välkomna att lyssna på föreläsningen om digital kompetensutveckling!

Tid: onsdag 22 maj, 13.00 – 13.30

Lokal: A6

Föreläsare: Viktoria Loo Skyman, Acceptus AB och Charlotta Stenberg, Bräcke Diakoni

Sök på hemsidan

Följ oss

Acceptus nyhetsbrev

© 2020 acceptus.se. Alla rättigheter förbehållna.