Är du en digital visionär eller en digital ledare?

Tänk digitalt först. Om vi vänjer oss vid det så har vi kommit en bra bit på väg. Utvecklingen av digitala stöd som appar, tekniska plattformar och e-tjänster ger oss enorma möjligheter att effektivisera rutinarbete och öka tillgänglighet. För att lyckas fullt ut måste den tekniska lösningen implementeras och på riktigt arbetas in i verksamheten. Det räcker inte med användarutbildning. För att skapa värde och nytta måste även arbetssätt och beteenden förändras. Det är i implementeringsfasen ledarskapet spelar en avgörande roll. Det räcker inte att vara en digital visionär. För att lyckas behöver du vara en digital ledare.

Den digitala ledaren

I en modell, The Digital Advantage: How digital leaders outperform their peers in every industry, framtagen av Capgemeni consulting och MIT Sloan Management (2012), lyfts fyra ledarstilar fram. Två av dem är just den digitala ledaren och den digitala visionären. Den digitala ledaren har djup kunskap och tänker digitalt som första lösning och har kunskap inom ett flertal discipliner. Den digitala ledaren är en förebild och kan tänka utanför lådan, leder teamet med stor delaktighet och stimuleras av och implementerar nya innovationer. Den digitala visionären tänker digitalt, är involverad i förändringsprojekt och leder och involverar teamet till delaktighet, men saknar i jämförelse med den digitala ledaren kunskap i det praktiska genomförandet. Den digitala visionären är därför inte kapabel att implementera innovationer och därmed leda arbetet mot nya arbetssätt och beteenden. Det är viktigt att reflektera över ledarskapets betydelse i det förändringsarbete som pågår i digitaliseringen inom vård och omsorg. Satsningen på lyckad implementering går via ett digitalt ledarskap.

 

Sök på hemsidan

Följ oss

Acceptus nyhetsbrev

© 2020 acceptus.se. Alla rättigheter förbehållna.