GDPR-utbildning för vårdverksamheter

Skräddarsydda GDPR-utbildningar för vårdverksamheter

Den nya dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018. Den ställer hö­gre krav på nya rutiner och processer för säker hantering av personuppgifter. Acceptus visar hur du kan förbereda dig och din verksamhet.

Anmäl dig redan nu för att få plats.
Utbildningstillfällen: 22/3, 12/4, 24/5

Utbildningsdagen ger dig en teoretisk grund att stå på samt flera praktiska övningar. Du kommer att delta i en workshop som resulterar i en plan för just din verksamhet. Planen kommer visa vad du behöver åtgärda och vilka personer och enheter som berörs. Du kommer att få med dig en konkret checklista för fortsatt arbete på hem­maplan. Deltagande verksamheter kommer att kunna ta hjälp och stöd av varandra.

På utbildningsdagen får deltagande verksamheter möjlighet att diskutera med Acceptus internrevisor, inom ledningssystem, kring hur olika system uppfyller de nya kraven. Utbildningen är kvalitetssäkrad av jurist inom vården.

Exempel på frågor som din verksamhet behöver hantera

  • Vilka i din verksamhet behöver få kännedom om EU:s nya dataskyddsförordning?
  • Vilka arbetar med/fattar beslut om register och har tillgång till uppgifterna?
  • Vilka har kontakt med de registrerade?
  • Vem beslutar om vilka personuppgiftsbiträden som anlitas?
  • Vilka arbetar med/fattar beslut om verksamhetens IT-säkerhet?
  • Har ni i dagsläget något personuppgiftsombud i er verksamhet?

9:30-10:00 Registrering samt kaffe/te smörgås
10:00-12:00 Utbildning, teori
12:00-13:00 Lunch (ingår ej)
13:00-14:30 Utbildning, teori/workshop
14:30-15:00 Fika
15:00-16:30 Utbildning, workshop

Pris: 6500 kr
Plats: Dalarnas hus, Vasagatan 46, Stockholm

sofia.n

Sofia Nilsson
Utbildare

Sök på hemsidan

Följ oss

Acceptus nyhetsbrev

© 2020 acceptus.se. Alla rättigheter förbehållna.