Frukostseminarium om ledarskap för läkare

Ulf Kvist, specialistläkare och ledarskapsspecialist, och Anna-Karin Bergström, konsultchef på Acceptus med många års erfarenhet av kommunikation och ledarskap, talar om nycklarna till det goda ledarskapet. Du får exempel på bland annat vad som skapar trygga team med arbetsglädje och hur man kan öka delaktighet genom kommunikation.

Läkaren som ledare

Vad gör en arbetsplats välfungerande, med starka team där samarbete och arbetsglädje präglar miljön? Och där patienter känner sig trygga och välinformerade?

Att vara läkare och chef ställer höga krav på att följa lagar, riktlinjer och bestämmelser som finns kring arbetsmiljö och arbetsrätt. Att vara en uppdaterad chef med koll på lagar och förordningar är en del av ledarskapet, att samtidigt vara en god ledare för teamet är en annan del.

På seminariet talar vi om skillnaden mellan chefskap och ledarskap. Hur skapar vi delaktighet och kommunikation och hur kan du som läkare och ledare påverka arbetsmiljön för hela ditt team?

Mötet vänder sig till dig som är läkare och chef och vill veta mer om ledarskap.

Välkommen att kontakta vår konsultchef Anna-Karin Bergström för mer information.

anna karin.b

Anna-Karin Bergström
Konsultchef

Sök på hemsidan

Följ oss

Acceptus nyhetsbrev

© 2020 acceptus.se. Alla rättigheter förbehållna.