Föreläsning om Framtidens vårdinformationsstöd

Acceptus partner Monica Winge föreläser på It i vården-dagen, 11 december på Stockholm Waterfront Congress Centre.

Monica Winge är leg. sjuksköterska och fil dr i data- och systemvetenskap och föreläser om arbetet med att förbereda ett införande av ett framtida vårdinformationsstöd i Region Dalarna. Arbetet har haft fokus på patientcentrerade förbättringsprocesser som skapar värden för både patient och personal.

I arbetet har man breddinfört en gemensam inskrivning och utskrivning, delar av gemensam vårdplanering samt ensat och rensat bland 1300 mallar och 16 000 termer. 

Kom och lyssna på ett förberedande processbaserat arbetssätt för implementering av Framtidens vårdinformationsstöd – vilka utmaningarna är, effekterna man ser och hur man har arbetat!

Sök på hemsidan

Följ oss

Acceptus nyhetsbrev

© 2020 acceptus.se. Alla rättigheter förbehållna.