Acceptus och Strikersoft sluter avtal kring implementering av SwipeCare

Acceptus och Strikersoft har slutit ett samarbetsavtal för att erbjuda support kring implementering av SwipeCare® i vården. I avtalet ingår även att Acceptus blir återförsäljare av SwipeCare på den svenska marknaden.

Avtalet innebär att vårdgivare som väljer SwipeCare får tillgång till Acceptus hela erfarenhetsbank och rika lista av konsulttjänster. Målet är att säkerställa att implementeringen ger de förväntade resultaten i form av mindre administration, högre medicinsk kvalitet och mer patientnära vård.

Fredrik Wångberg, CEO på Strikersoft, säger att de såg behovet av en partner inom vårdsfären som kunde hjälpa kunder att få ut hela effekten av digitalisering.

- När vi hjälpt våra kunder med införandet av SwipeCare i deras organisationer har vi blivit medvetna om att en e-hälso-lösning ofta står och faller med implementeringen. Därför ville vi kunna erbjuda hela spannet från kompletta projekt och utbildning till verksamhetsutveckling och uthyrning av interimschefer och det har vi nu funnit i Acceptus, konstaterar Fredrik Wångberg.

Återförsäljaravtalet innebär att Acceptus stärker sitt erbjudande inom e-hälsa, samt att SwipeCare direkt blir tillgänglig som en integrerad lösning till Acceptus över 250 kunder i Sverige. Anette Cederberg, VD på Acceptus, ser en stor vinst för vårdverksamheter i och med avtalet med Strikersoft.

- SwipeCare passar perfekt i vårt erbjudande när vi arbetar med verksamhetsutveckling och hjälper våra kunder att effektivt förbättra sina arbetsflöden och processer. Vi kommer att erbjuda en paketlösning runt SwipeCare där skapande av mallar, visning och utbildning, kundsupport, förvaltning, mjukvara och hyra av hårdvara ingår.

Acceptus och Strikersoft arbetade tillsammans i gemensam monter på Vitalis och kommer att ha ett gemensamt panelsamtal i Almedalen.

anette cederberg

Anette Cederberg
VD och grundare av Acceptus AB samt mentor i  Cherie Blair foundation for women.

Sök på hemsidan

Följ oss

Acceptus nyhetsbrev

© 2020 acceptus.se. Alla rättigheter förbehållna.