Utvecklingsprogram för Ledare i Vården - ULV

För att du som ledare ska kunna leda din grupp medvetet behöver du känna både dig själv och dina medarbetares olika styrkor och utvecklingsbara sidor.    

Acceptus erbjuder Utvecklingsprogram för Ledare i Vården – ULV. 

Utvecklingsprogrammet vänder sig till dig som är chef inom hälso- och sjukvården och som vill utvecklas som ledare och individ. Utvecklingsprogrammet kan även användas för ledare utan chefsbefattning.

Vi kan också skräddarsy innehållet i utbildningsdagarna utifrån din verksamhets specifika behov.

Utvecklingsprogram för Ledare i Vården stärker ett personligt, effektivt och hållbart ledarskap. Det omfattar bland annat det individuella ledarskapet, ledarskapet i grupp och ledarskapet i organisationen. Det lyfter också fram olika ledarskapsstilar för olika situationer. Programmet omfattar även kommunikationsregler och grundläggande konflikthantering.

Utvecklingsprogrammet är upplagt i halvdagar och sträcker sig över nio kurstillfällen, med cirka tre veckors mellanrum. Detta gör att du hinner reflektera mellan gångerna och att du vid varje tillfälle har chans att ställa frågor kring de tidigare genomgångna områdena som programmet berört.

Efter avslutat program har du fått verktyg för konstruktiv kommunikation och konflikthantering.

Du kommer kunna leda mer medvetet efter att ha fått mer insikt om både dig själv och andras sätt att interagera i gruppen. 

Våra utbildare är verksamma som chefer inom hälso- och sjukvård och är väl förtrogna med ledarskapets utmaningar.

Välkommen att kontakta vår konsultchef Anna-Karin Bergström för mer information.

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Fyll i ditt telefonnummer

Fyll i ämne

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Acceptus AB registrerar mina uppgifter i enlighet med GDPR.

Taggar: Ledarskap, ULV