Skip to main content

Utvecklande Ledarskap (UL) enligt Försvarshögskolans koncept

Konceptet Utvecklande Ledarskap (UL) har utvecklats av Försvarshögskolan efter genomgång av vetenskapliga studier om ledarskapsteorier. Studierna visade att Transformational Leadership, som UL baseras på, var den enda teori som kunde påvisa förbättrad effektivitet i verksamheten. UL har visat sig ha positiv påverkan på en organisations resultat och skapar goda och hållbara förutsättningar för medarbetare att ta eget ansvar och skapa inre motivation till arbetet.

Kursen är totalt fyra dagar, först tre dagar sedan en fördjupningsdag ca två månader senare.

Syfte

Genom reflektion och insikt utveckla ditt ledarskap för att kunna stödja dina medarbetare i deras utveckling och samtidigt nå ett högre organisatoriskt resultat.

Mål

  • Kunskap om och förståelse för Ledarskapsmodellen
  • Kunskap om och förståelse för olika ledarstilar och deras effekter
  • Kunna tillämpa ett utvecklande ledarskap
  • Utarbeta en personlig utvecklingsplan.

Före utbildningsstart

Inför dag 1 får varje deltagare hämta in feedback på sina ledarbeteenden från sina medarbetare och sin närmaste chef genom att de får svara på en enkät, ULL. Deltagaren får även göra en självskattning.

Kurspris

21 500 kr exkl. moms.


Kursansvarig

Har du frågor angående kursen?

Kontakta Jessica Ekberg

Kurstillfällen


22–24 oktober och 16 december
Acceptus AB, Barnhusgatan 22, Stockholm

Platser kvar: 8

12–14 november och 14 januari
Acceptus AB, Barnhusgatan 22, Stockholm

Platser kvar: 8

Kontakta oss