Teamutveckling

Ett välfungerande arbetsteam består av medarbetare som känner sig engagerade, involverade och uppskattade. Teamet arbetar med fokus på att nå gemensamma uppsatta mål och har god förmåga att acceptera och nyttja varandras olikheter. Dessutom har teamet roligt tillsammans och är effektiva i sitt arbete.

En nyckel till att skapa välfungerande team är kunskap om gruppdynamikens betydelse. För att skapa ett effektivt team krävs att man som ledare har en metodik för att skapa samsyn och trygghet hos teamets medarbetare.

Kännetecken på ett välfungerande team

  • Ökad arbetsmotivation, arbetsglädje och ansvarstagande
  • Öppen och tydlig kommunikation
  • Förbättrad effektivitet i samarbetet

Välkommen att kontakta vår konsultchef Anna-Karin Bergström för mer information.

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Fyll i ditt telefonnummer

Fyll i ämne

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Acceptus AB registrerar mina uppgifter i enlighet med GDPR.

Taggar: Ledarskap, Teamutveckling