Förändringsledning för chefer och ledare

För att du som ledare ska kunna genomföra ett bestående förändringsarbete behöver du känna din grupp och förstå reaktioner i olika faser.

Acceptus erbjuder utbildning i förändringsledning. Utbildningen fokuserar på praktiska färdigheter och kunskap att möta människors olika sätt att hantera förändringar. Under kursdagen använder vi oss av ett verklighetsbaserat simuleringsverktyg där du på ett mycket konkret sätt får träna på att leda i förändring.

Med hjälp av verktyget får du träna på situationer med motstånd som kan uppstå bland dina medarbetare under en förändring.

Efter utbildningen kommer du vara väl förberedd på människors olika reaktioner i en förändringsprocess.  Du lär dig att identifiera och undvika fällor och fallgropar. Du kommer ha med dig ett antal strategier att använda dig av när du behöver dem i skarpt läge. Du blir helt enkelt bättre rustad i ditt ledarskap.

Utbildning i förändringsledning för chefer och ledare

Utbildningen vänder sig till chefer, förändringsledare och projektledare.

Acceptus utbildar i förändringsledning som ett led i att möta vårdens behov av chefer som kan leda sig själva och sina medarbetare.

wallbreakers hands

Välkommen att kontakta vår konsultchef Anna-Karin Bergström för mer information.

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Fyll i ditt telefonnummer

Fyll i ämne

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Acceptus AB registrerar mina uppgifter i enlighet med GDPR.

Taggar: Förändringsledning, Wallbreakers