Ledarskapsutveckling i hälso- och sjukvård

Ledarskap handlar om att leda människor mot ett gemensamt mål. Det innebär att ledaren måste ha god kännedom om människors drivkrafter, behov och beteende. Ledarens roll är att utifrån en övergripande strategi arbeta med att tydliggöra målbilder, arbetsprocesser och roller. Genom arbetsteamets förbättrade samverkan ökar prestation, resultat och arbetstillfredsställelse.

Det finns två ledarskapsteorier som är bärande för ledare inom hälso- och sjukvård för att kunna leda ett arbete i förändring och utveckling. Det är det situationsanpassade ledarskapet och det utvecklande ledarskapet.

Situationsanpassat ledarskap

Ett situationsanpassat ledarskap innebär att ledarstilen anpassas till situationen, och bygger på principen att ledaren är flexibel och snabbt kan växla ledarstil efter hur situationen förändras.

Utvecklande ledarskap

Ett utvecklande ledarskap utgår från modellen transformational leadership med fokus på ledarens förmåga att inspirera och motivera sina medarbetare. Ledarens roll är att skapa effektiva och framgångsrika relationer och vara tydlig i frågor som rör värderingar och moral.

Ledarskapsutveckling med Acceptus

Acceptus erbjuder Utvecklingsprogram för Ledare i Vården. Vi erbjuder även coaching av chefer och ledare i bland annat konflikthantering och inför medarbetarsamtal. Vi kan också skräddarsy lösningar för att stödja chefer att utvecklas i sin ledarroll vid specifika situationer som till exempel lönerevisioner, besparings­beting och rekrytering.

Vi erbjuder också

  • DISC – beteendestilsanalys
  • teamutveckling
  • konsultationer angående ledarskapsfrågor.

Välkommen att kontakta vår konsultchef Anna-Karin Bergström för mer information.

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Fyll i ditt telefonnummer

Fyll i ämne

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Acceptus AB registrerar mina uppgifter i enlighet med GDPR.

Taggar: Ledarskap, Ledarskapsutveckling