Anlita interimschef med gedigen sjukvårdsbakgrund

När du anlitar en interimschef från Acceptus får du en chef med gedigen sjukvårdsbakgrund och bred erfarenhet av chef- och ledarskap inom hälso- och sjukvård samt omsorg.

Vi är vana att gå in i en verksamhet vid akuta eller planerade förändringar. Vi sätter oss snabbt in i organisationens struktur, problemområden och rollfördelning. Vi anpassar ledarstil utifrån rådande situation.

Interimschefen kan leda din verksamhet vid frånvaro av chef exempelvis vid omorganisation, när nya krav ställs på verksamheten eller då rekrytering av en ordinarie chef pågår. Vi axlar chefsansvar från dag ett, så att produktivitet och god kvalitet kan upp­rätthållas utan avbrott, i väntan på en ny chef.

Vi kan också gå in i ett chefsuppdrag med fokus på att driva utveckling och förändringsarbete.

Interimschefen är lösningsorienterad och prestigelös, och kan vara både rådgivande och operativ i chefsrollen. Engagemang och strukturerat arbetssätt är en självklarhet.  

En interimschef från Acceptus vet hur det är att arbeta i politikerstyrda organisationer. Vi har lång erfarenhet av uppdrag inom landsting, kommuner och hos privata vårdgivare.

Vi kan bemanna på flera olika chefsnivåer i en organisation.

Interimschefens ledarstil

Interimschefens ledarstil är situationsanpassad, vilket innebär att leda utifrån rådande situation och att snabbt kunna växla arbetssätt om situationen förändras.

För att kunna erbjuda stöd av högsta kvalitet bygger vår verksamhet på specifik kunskap och vi arbetar enligt beprövad erfarenhet.

Interimschef med referenser

Acceptus interimschefer är kvalitetssäkert rekryterade. Erfarenhet och referenser är en viktig del av Acceptus kvalitetssäkring för att nå en hög träffsäkerhet i mätningen av framtida arbetsprestation i vår rekrytering.

Vår sjukvårdsbakgrund och ledarskapserfarenhet skattas högt av våra kunder i den utvärdering som görs efter varje genomfört uppdrag.

Välkommen att kontakta vår konsultchef Anna-Karin Bergström för mer information.

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Fyll i ditt telefonnummer

Fyll i ämne

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning


Jag godkänner att Acceptus AB registrerar mina uppgifter i enlighet med DSF (länk öppnas i nytt fönster).

Taggar: Interimschef