Interimschefer med unik kompetens

Med en interimschef från Acceptus får du en chef som är specialist på ledarskap. Du får också en chef med sjukvårdsbakgrund, en kombination som gör oss unika.

Interimschefen leder din verksamhet vid frånvaro av chef exempelvis vid omorganisation, när nya krav ställs på verksamheten eller då rekrytering av en ordinarie chef pågår. Vi kan också gå in i ett chefsuppdrag med fokus på att driva utveckling och förändringsarbete.

Vi är vana att gå in i en verksamhet vid akuta eller planerade förändringar. Vi axlar chefsansvar från dag ett, så att produktivitet och god kvalitet kan upp­rätthållas utan avbrott i väntan på en ny chef.

Interimschefen är lösningsorienterad och prestigelös, och kan vara både rådgivande och operativ. Engagemang och strukturerat arbetssätt är en självklarhet.  Vi arbetar utifrån situationsanpassat ledarskap, vilket innebär att leda utifrån rådande situation och att snabbt kunna växla arbetssätt om situationen förändras. Vi har lång erfarenhet av uppdrag inom landsting, kommuner och hos privata vårdgivare och kan bemanna på flera olika chefsnivåer i en organisation.

Konsulter med hälso-och sjukvårdsbakgrund

Inom Acceptus finns lång erfarenhet av att leda komplexa projekt inom vård och omsorg. Därför kan vi också erbjuda helhetslösningar där ett team med projektledare och interimschefer kan leda och utveckla din verksamhet utifrån de behov du har. Vi vet hur det är att arbeta i politiskt styrda organisationer.

Acceptus konsulter är kvalitetssäkert rekryterade. Vår sjukvårdsbakgrund och ledarskapserfarenhet skattas högt av våra kunder i den utvärdering som görs efter varje genomfört uppdrag.

Välkommen att kontakta vår konsultchef Anna-Karin Bergström för mer information.

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Fyll i ditt telefonnummer

Fyll i ämne

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Acceptus AB registrerar mina uppgifter i enlighet med GDPR.

Taggar: Interimschef