Interimschefer med gedigen kunskap och erfarenhet

Acceptus interimschefer har gedigen sjukvårdsbakgrund, ledarskapsutbildning och bred erfarenhet av chef- och ledarskap inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Vi kan med kort varsel bemanna under en period då din verksamhet behöver.

Vi är vana att gå in i en verksamhet vid akuta eller planerade förändringar. Vi sätter oss snabbt in i organisationens struktur, problemområden och rollfördelning. Vi anpassar ledarstil utifrån rådande situation.

Acceptus interimschefer kan leda din verksamhet vid frånvaro av chef exempelvis vid omorganisation, när nya krav ställs på verksamheten eller då rekrytering av en ordinarie chef pågår. Vi axlar chefsansvar från dag ett, så att produktivitet och god kvalitet kan upp­rätthållas utan avbrott, i väntan på en ny chef.

Acceptus har lång erfarenhet av uppdrag inom landsting, kommuner och hos privata vårdgivare. Vi kan bemanna på flera olika chefsnivåer i en organisation.

För oss är kunderna viktiga och vi ser till att leverera efter de mål som våra uppdragsgivare sätter.

Många av våra kunder anlitar Acceptus på nytt när nya behov uppstår.

Interimschef med referenser

Acceptus interimschefer är kvalitetssäkert rekryterade. Erfarenhet och referenser är en viktig del av Acceptus kvalitetssäkring för att nå en hög tillförlitlighet och träffsäkerhet i mätningen av framtida arbetsprestation i vår rekrytering.

Vår sjukvårdsbakgrund och ledarskapserfarenhet skattas högt av våra kunder i den utvärdering som görs efter varje genomfört uppdrag.

Kunden i centrum

Acceptus sätter kunden i centrum. För att kunna erbjuda stöd av högsta kvalitet bygger vår verksamhet på specifik kunskap och vi arbetar enligt beprövad erfarenhet.

Välkommen att kontakta vår konsultchef Anna-Karin Bergström för mer information.

Namn(*)
Ogiltig inmatning

E-post(*)
Ogiltig inmatning

Telefonnummer
Fyll i ditt telefonnummer

Ämne(*)
Fyll i ämne

Meddelande(*)
Ogiltig inmatning

DSF(*)
Ogiltig inmatning


Jag godkänner att Acceptus AB registrerar mina uppgifter i enlighet med DSF (länk öppnas i nytt fönster).