Skip to main content

Del 4

Interimschefen som förändringsledare

Digitaliseringen som innebär förändrade arbetssätt. Den största utmaningen framöver i Sverige är införande av nästa generationens vårdinformationssystem. I stort sett i samtliga regioner och kommuner arbetas det med någon form av skifte av system som har en avgörande betydelse för dokumentation och hantering av patientuppgifter mellan regional och kommunal verksamhet.

  • Vi pratar om interimschefen i rollen som projektledare som också är ett tillfälligt ledarskap. Vilket vi på Acceptus har lång erfarenhet av.

  • Att digitalisering eller eHälsa som vi i Sverige valt att benämna området, kommer även i framtiden att omfatta AI.

  • Hälso- och sjukvård och vård och omsorg är båda verksamheter som regleras av olika laga och förordningar, något som innebär att det ställs större krav för informationssäkerhet i ett vårdinformationssystem då det finns lagar och förordningar som kanske inte alltid finns i andra typer av verksamheter.

  • Det finns stora system såsom vårdinformationsystem som förändrar hela organisationens arbetssätt, och det finns mindre system såsom taligenkänning som kanske förändrar arbetssätt olika i olika typer av verksamhet.

  • Det handlar om omdesign av vardagens arbetssätt varje gång vi tar in ett nytt system för att på så vis inte skapa nya arbetssätt. Risken är annars att vi bygger parallella arbetssätt. Vi behöver förbereda oss så att vi slipper att skapa nya arbetssätt.

  • Interimschefen kan verka i rollen som förändringsledare i både chef och projekt ledarrollen i ett förändringsarbete som handlar om att leda i förändring och agera i en roll som stöd för lärande och göra stor skillnad.

  • För att få till en lärande organisation krävs det metod och process att följa för att involvera medarbetarna i att se hur det nya systemet kan underlätta vardagen.

  • Kontakta oss om ni vill att vi kommer till er och leder en workshop i hur man ska tänka när man omdesignar vardagen i samband med ett införande av ett nytt system.

Kontakta oss