Skip to main content

Del 5

Interimschefen och implementering av vårdinformationssystem

Vi är glada att presentera den senaste delen i vår videoserie, där vi diskuterar den rollen som en interimschef kan spela vid implementeringen av nya vårdinformationssystem. I detta avsnitt tar vi en närmare titt på ledning och styrning under denna omvälvande process.

Hela Sverige står inför utmaningen att byta vårdinformationssystem. Men vad innebär detta för chefer och ledare? Hur ser planeringen ut och vilka resurser behövs för att säkerställa en framgångsrik implementering?

  • Chefens roll vid stora förändringar: Vi utforskar vikten av ledarskap och vad som krävs för att navigera genom komplexa övergångar.
  • Erfarenheter från chefens perspektiv: Vi delar erfarenheter och insikter om hur rutiner ofta måste justeras när chefer inte deltar från början i planeringsprocessen.
  • Forskning och ledarskap: Malin presenterar sin forskning och avhandling som belyser komplexiteten i implementeringsprocessen och hur det inte alltid är en linjär resa.
  • Individperspektivet i förändringsarbete: Vi betonar vikten av att ta hänsyn till individernas olika utgångspunkter och motivationsnivåer, vilket kan påverka tidsramen för implementeringen.
  • Definiera framgång: Vi diskuterar vad som egentligen innebär att ett system är implementerat – är det när alla är utbildade, när systemet fungerar, eller när alla aktivt använder det?

Kontakta oss om ni vill att vi kommer till er och leder en workshop om hur man bäst förbereder sig för implementeringen av ett nytt system och chefens avgörande roll i denna process. En interimschef kan vara en värdefull förändringsledare under detta arbete.

Del 6 >

Kontakta oss